Ασφαλιστικά

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Η αναφερόμενη σε αυτή Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

-Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα)-Επιβολή άλλων κυρώσεων». Εγκύκλιος 48/2014 του ΙΚΑ Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....