Ασφαλιστικά

Εγκύκλιος 7/2012 του ΟΑΕΕ με θέμα: 'Αναδρομική απαλλαγή από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στον Οργανισμό χωρίς να είναι συναφής με την ιδιότητά τους για την οποία είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ' Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2012 Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (αρ.13 Ν.3518/06), διαγράφονται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδρομικά...

Η απόφαση του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το πλήρες κείμενο των αλλαγών στην διαδικασία κατάθεσης Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών στον Κλάδο Υγείας βρίσκεται εδώ....