Ασφαλιστικά

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η σχετική αλληλογραφία της ΠΕΣΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα βρίσκεται εδώ....

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη και τον Γ.Γρ. Δημ. Έργων κ. Σ. Σιμόπουλο με θέμα: 'Η βεβαίωση μη οφειλής του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και χορήγηση ενημερότητας πτυχίου' Η σχετική επιστολή βρίσκεται...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η από 26/7/2012 επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε. των Μηχανικών ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: 'Τακτοποίηση εγγυητικών επιστολών εταιρειών στο ΤΣΜΕ∆Ε' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....