Ασφαλιστικά

Το έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βρίσκεται εδώ....

Η Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ βρίσκεται εδώ. Οι οδηγίες για την αλλαγή διαδικασίας εκτύπωσης–αποστολής και εξόφλησης ειδοποιητήριων εργοδοτών βρίσκονται εδώ. Η σχετική Γραμμογράφηση Αρχείου βρίσκεται εδώ....

Επιστολή της Παγκρήτιας Συνδιάσκεψης των Δ.Σ. των Συνδέσμων Ε.Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης προς τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με θέμα: Ορισμός μελών Εποπτευουσών Επιτροπών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΣΜΕΔΕ Περιφέρειας Κρήτης Η σχετική επιστολή...

Η επιστολή του κ. Ρούλιου βρίσκεται εδώ....

Τα αποσπάσματα των Πρακτικών του 65ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν το θέμα 'Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.' βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά του 65ου Συνεδρίου που αφορούν την 1η, 2η και 3η ημέρα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ....