Ασφαλιστικά

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ. Η σχετική αλληλογραφία της ΠΕΣΕΔΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα βρίσκεται εδώ....

Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Σ. Καλογιάννη και τον Γ.Γρ. Δημ. Έργων κ. Σ. Σιμόπουλο με θέμα: 'Η βεβαίωση μη οφειλής του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και χορήγηση ενημερότητας πτυχίου' Η σχετική επιστολή βρίσκεται...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....