Ασφαλιστικά

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα βρίσκεται εδώ....