Ασφαλιστικά

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα των εκπροσώπων των Εργοληπτικών Οργανώσεων στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα βρίσκεται εδώ....

Η σχετική απάντηση του ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ. Η αρχική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ....