Ασφαλιστικά

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Έγγραφο του ΙΚΑ με θέμα: 'Γνωστοποίηση της με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605/τ.Β΄/15-10-2013) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την 'Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας'' Το σχετικό έγγραφο του ΙΚΑ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας βρίσκεται εδώ....

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 Δελτίο Τύπου Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από την 1.11.2013 επανέρχεται το μέτρο της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για όλους τους εργοδότες που συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν τις...

Η σχετική Υπουργική Απόφαση βρίσκεται εδώ....

Την Εγκύκλιο του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ   για τη ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών    με τον Ν.4152/2013, όπως ισχύει, μπορείτε να βρείτε εδώ....