Ασφαλιστικά

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται εδώ.Το ΦΕΚ Α' 85 2014 (απόσπασμα που αναφέρεται στην κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων) βρίσκεται εδώ....