Ασφαλιστικά

Η επιστολή του κ. Ρούλιου βρίσκεται εδώ....

Τα αποσπάσματα των Πρακτικών του 65ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. που αφορούν το θέμα 'Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.' βρίσκονται εδώ. Τα Πρακτικά του 65ου Συνεδρίου που αφορούν την 1η, 2η και 3η ημέρα του Συνεδρίου βρίσκονται εδώ....

Η επιστολή του Ε.Τ.Α.Α. βρίσκεται εδώ. Σχόλιο Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.: Με λύπη παρατηρούμε οτι ενώ η Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών & Εργοληπτών του Ε.Τ.Α.Α. διαπιστώνει την αντιπροσωπευτικότητα του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πέλλας στο νομό του, επιμένει στο μή διορισμό του εκπροσώπου του στην Εποπτεύουσα Επιτροπή του Γραφείου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Πέλλας, διορίζοντας...

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ιωαννίνων βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....