Ασφαλιστικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2012 Οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι (παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι την 01/01/2007 είχαν ηλικία άνω των πενήντα πέντε ετών και είχαν υπαχθεί υποχρεωτικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης (αρ.13 Ν.3518/06), διαγράφονται από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ/ΤΕΑΜΕΔΕ αναδρομικά...

Η απόφαση του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ. Η πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το πλήρες κείμενο των αλλαγών στην διαδικασία κατάθεσης Ιατροφαρμακευτικών Δαπανών στον Κλάδο Υγείας βρίσκεται εδώ....

Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Παρασκευή 15-07-2011 η Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να εισπράξει κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, δεν αποδέχεται το γνωστό τετραπλότυπο καρμπονιζέ έντυπο, αλλά πλέον χορηγεί ένα νέο μονοσέλιδο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΡΩΝ, όπως φαίνεται παρακάτω. Στο έντυπο...