Ασφαλιστικά

Η επιστολή-πρόσκληση της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η ανακοίνωση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ βρίσκεται εδώ....

Η από 10/6/2010 πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. προς τους Προέδρους των Κλαδικών & Εργασιακών Συλλόγων των Μηχανικών σε συνάντηση για τις δραματικές εξελίξεις στο ασφαλιστικό - Η από 11/6/2010 απαντητική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. - Ενημερωτικά στοιχεία που απέστειλε αυθημερόν...