Ασφαλιστικά

Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό άρθρο...

Δελτίο Τύπου του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.: 'Ενημέρωση της μερίδας των ασφαλισμένων του Ταμείου με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και πριν την υλοποίηση του τελικού ελέγχου εισφορών και εγγυητικών επιστολών του συνταξιοδοτικού φακέλου από το τμήμα ελέγχου εισφορών και Δ/νση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας' Το Δελτίο Τύπου...