Ασφαλιστικά

Η απάντηση του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τ.Π.Ε.Δ.Ε. κ. Γ. Γαμβρίλη που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς χορήγησης εφ'άπαξ στους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στην επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Οι σχετικές επιστολές της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους αρμόδιους Υπουργούς και η συνολική δραστηριότητα για το θέμα βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Υπουργείου Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς το Υπουργείο Η επιστολή ορισμού εκπροσώπων της ΠΕΣΕΔΕ στο ΔΣ του ΕΤΑΑ & την Δ.Ε. Μηχανικών & ΕΔE...

Η επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Ιωαννίνων-Θεσπρωτίας βρίσκεται εδώ. Η απάντηση του Ε.Τ.Α.Α. βρίσκεται εδώ....