Ροή ειδήσεων

Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας – Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ