Συμμετοχή Tag

  Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρός του Γιώργος Γάγαλης και ο Γενικός Γραμματέας Ορέστης Μεσοχωρίτης, (Αρ. Πρωτ. 469 της 16-7-2007), καταγγέλλει μεθοδεύσεις για ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμών. Η επιστολή έχει ως εξής:   Πληροφορηθήκαμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Ύδρευσης...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης   1.       Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Προϊσταμένη Αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της...

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.ΕΔ.Ε. Γ. Γαλενιανός   1) Περί της χρονικής ισχύος των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου δεν υπάρχει ρητή και σαφής διάταξη νόμου. Από το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , το οποίο προβλέπει ότι «Οι υπηρεσίες...

  απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001), «Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση...

  Για να διαβάσετε το έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ     Για να διαβάσετε το έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Υπουργείο Απασχόλησης με θέμα 'Υπόδειξη εκπροσώπων για την επιτροπή επιλογής Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης' πατήστε εδώ...

  Ο ΣΕΔΕ Λακωνίας με έγγραφό του προς την ΠΕΣΕΔΕ κα τίτλο«Εγγραφή και αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων στα Νομαρχιακά Μητρώα», ζητά από την ΠΕΣΕΔΕ – πράγμα που ήδη έχει δρομολογήσει – να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις εγγραφές εργοληπτικών επιχειρήσεων στα...

  Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε προς τον πρόεδρο του ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε., την ακόλουθη επιστολή διαμαρτυρίας:   Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,   Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της δημοσιευθείσας διακήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των έργων «διαμόρφωσης ενιαίας εταιρικής μορφής του...

  Αποχή από τις δημοπρασίες δημοσίων έργων αποφάσισε η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τις 06 – 14 Φεβρουαρίου 2007, κατά την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 09 Δεκεμβρίου 2006 με συμμετοχή 32 Συνδέσμων από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.   Οι αγωνιστικές αυτές...