Ροή ειδήσεων

ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας – Καταγγελία για μεθόδευση ακύρωσης διαγωνισμών

 

Ο ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας, με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρός του Γιώργος Γάγαλης και ο Γενικός Γραμματέας Ορέστης Μεσοχωρίτης, (Αρ. Πρωτ. 469 της 16-7-2007), καταγγέλλει μεθοδεύσεις για ακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμών. Η επιστολή έχει ως εξής:
 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης, ως προϊσταμένη αρχή για τα έργα: «Διευθέτηση Ρέματος Περαίας (Σ1)» και «’Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ελαιορέματος», εισηγήθηκε την ακύρωση του αποτελέσματος των διαγωνισμών με το αιτιολογικό της μειωμένης συμμετοχής και του χαμηλού ποσοστού έκπτωσης.
Συγκεκριμένα ενώ είχαν προμηθευθεί τεύχη δημοπράτησης αρκετοί εργολήπτες συμμετείχαν στον διαγωνισμό 3-4 εργολήπτες ενώ η προσφερθείσα έκπτωση ήταν της τάξης του 6%.
Η μικρή συμμετοχή βεβαίως στον υπ’όψη διαγωνισμό, θα έπρεπε να βάλει σε σκέψεις την Υπηρεσία καθώς και την ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ καθόσον αποδεικνύει μάλλον το μικρό ενδιαφέρον των εργοληπτών λόγω των υπερβολικά χαμηλών τιμών μονάδος, παρά να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε επαρκής ανταγωνισμός.
Επίσης, οι τιμές μονάδος με τις οποίες συντάχθηκε ο προϋπολογισμός του έργου, οι τιμές μονάδος των νέων αναλυτικών τιμολογίων είναι υπερβολικά χαμηλές, ιδιαίτερα για έργα μικρού προϋπολογισμού όπως τα υπ’όψη έργα.
Ως εκ τούτου η προσφερθείσα έκπτωση πρέπει να θεωρηθεί εύλογη ποσώς μάλλον όταν ευρίσκεται στο εύρος εκπτώσεων που ο ισχύων Νόμος 3263 θεωρεί εύλογα.
Πέραν αυτού από τον Τύπο της Θεσσαλονίκης έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημοσιεύματα τα οποία διατυπώνουν την πληροφόρηση ότι η ακύρωση των διαγωνισμών γίνεται προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα της Πάρνηθας (Αθήνα).
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για οποιαδήποτε μεθόδευση με την οποία εξασφαλισμένοι πόροι για αντιπλημμυρικά έργα της Θεσσαλονίκης μεταφέρονται στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, ενώ ήδη έχουν γίνει καταστροφές από πλημμύρες στις θέσεις των έργων στις 06/06/2007.
Πέραν αυτού προκαλεί ανάλογο προβληματισμό η επί τρίμηνο περίπου εκκρεμότητα της κατοχύρωσης των υπ’όψη διαγωνισμών, πολύ περισσότερο όταν η καθυστέρηση αυτή καταλήγει σε εισήγηση για ακύρωση των διαγωνισμών.

 

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ