Ροή ειδήσεων

Εγκύκλιος 18 του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα ‘Παρέχονται οδηγίες σχετικά με Α. Την τήρηση περιόδου αναμονής πριν τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών Β. Τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων υποψηφίων οι οποίοι προβάλλουν επιφυλάξε

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ