Υπουργείο Tag

  Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Ετέθη το ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν οι Σύνδεσμοι-Μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την επαγγελματική διαγωγή και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών τους-εργοληπτών ,προκειμένου να την υποβάλουν κατά τις...

    Για να διαβάσετε την εγκύκλιο πατήστε εδώ     Η Εγκύκλιος 29/2007 αφορά στις νέες προκηρύξεις που θα εφαρμοσθούν στους διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών τύπου Α (διαδικασία άρθρου 7) και Γ (διαδικασία άρθρου 9)) του ν. 3316/05, στους...

Kατά πόσον η δημοπρατούσα Αρχή μπορεί να κρίνει ασύμφορη μία οικονομική προσφορά; Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006 «2. Η...

  Για να διαβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ Επίσης, Εκδήλωση στα πλαίσια του Money Show με θέμα: «ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Τελευταία ευκαιρία για τις μικρομεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις;»     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο...

    1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1418/1984, «Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές...

  Αρ. Πρωτ. 689                Θεσσαλονίκη 05-11-2007                                                 Προς                                        τον Πρόεδρο και το                                        Διοικητικό  Συμβούλιο                                           του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.                                                                                Κοιν.: Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Θέμα: Ανάκληση Απόφασης για την Σύσταση Εποπτεύουσας Επιτροπής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Νομού Κιλκίς     Πληροφορηθήκαμε ότι ορίσατε ως μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Εποπτεύουσας Επιτροπής...

Έχουν απομείνει μόλις δύο μήνες από το τέλος του 2007 και οι ατομικές και προσωπικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων βρίσκονται μπροστά στο φορολογικό αδιέξοδο που δημιούργησε η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης τους, που έγινε από το Υπουργείο Οικονομία και Οικονομικών τελευταία στιγμή (στις 22.12.06)...

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις 10 – 10 –2007 πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων. Παράλληλα, την επόμενη μέρα – ανήμερα, δηλαδή της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής - αφού την κοινοποιεί στις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις (ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ), τις...