Υπουργείο Tag

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ θα βρείτε εδώ...

Την ερώτηση του βουλευτή Φθιώτιδας,κου Ν. Σταυρογιάννη, σχετικά με τις αναθέσεις του ΟΣΚ μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων για επισκευές σχολείων της φθιώτιδας, θα βρείτε εδώ.Στις σχετικές αναθέσεις δεν προκλήθηκε καμμία εργοληπτική επιχείρηση της Φθιώτιδας, ενώ προσκλήθηκαν οι επιχειρήσεις Θεσ/νίκης: ΑΙΘΡΙΟΝ ΑΤΕ, ΒΟΡΡΑΣ ΑΤΕ και...

Mε τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή ρυθμίζονται μια σειρά θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:Πρώτον, δίνεται η δυνατότητα πιο ευέλικτης πληρωμής έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (υπερδέσμευση) πάντοτε μέχρι του ορίου των εγκεκριμένων από τη Βουλή ποσών, προκειμένου να μπορούν να προχωρούν -κυρίως...

Την απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για την 'Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013, (ΣΑΤΑ)' θα βρείτε εδώ....

Οι αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την 'Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους' εδώ και εδώ....

Υ.Α. Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κου Χρυσοχοϊδη, για τα έργα που μπορούν να δημοπρατούνται με το σύστημα Μελέτης - Κατασκευής.Ο κος Χρυσοχοϊδης γκρεμίζει ότι ξεκίνησε ο κος Καλογιάννης.Η απαράδεκτη απόφαση Δ17γ/256/7/ΦΝ433.5 εδώ...

Το Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), για τις 'αναγκαίες παρεμβάσεις στην παραγωγή δημόσιων έργων', προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, κο Χρυσοχοϊδη, θα βρείτε εδώ....