Υπουργείο Tag

Η Συνοπτική παρουσίαση του Κρατικού Προυπολογισμού 2011 βρίσκεται εδώ. Το απόσπασμα που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων βρίσκεται εδώ. Η Εισηγητική Έκθεση μαζί με τα επιμέρους αποσπάσματα βρίσκονται στην σελίδα του Υπουργείου Οικονομικών....

Η σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ηλείας Η επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση και τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτρη Ρέππα με θέμα: 'Καθεστώς δημοσίευσης περιλήψεων διακηρύξεων' βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ. Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ....

Εδώ θα βρείτε το Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου....