Υπουργείο Tag

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ....

Δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε η Εγκ. 3/2012 του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: «Δημοσίευση της υπ΄αριθμ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16-1-2012 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 ...

Σύμφωνα με την τροπολογία-προσθήκη στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, Θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και ¶λλες Διατάξεις» που κατέθεσε ο Υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Μάκης Βορίδης, η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη της για τα παρακάτω: Αντικαθίσταται το άρθρο 28 (Προϋποθέσεις εφαρμογής της απΆ...

Η ενημερωτική επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΠΕΣΕΔΕ Κ. Σαββίδη και η επιστολή προς τον Υπουργό κ. Γ. Ραγκούση βρίσκεται εδώ. Η από 6/10/2011 επερώτηση του Σ.Καλογιάννη στη Βουλή βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'447-2007 που αφορούν τις αποφάσεις Δ17γ/08/45/Φ2.2.1/13-3-2007 και Δ17γ/07/45/ΦΝ.439.4/13-3-2007 οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'916-2010 που αφορά την απόφαση Δ17α/01/103/Φ.2.2.1/21-06-2010 η οποία συνεχίζει να ισχύει βρίσκεται εδώ. Το ΦΕΚ Β'2514-2009 που αφορά την απόφαση 69139/7766/21-12-2009...

Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ....

Η απάντηση του ΥΠΟΜΕΔΙ βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ προς τους Υπουργούς ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Ραγκούση και ΥΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου βρίσκεται εδώ....