Υπουργείο Tag

Πληροφορούμε τους συναδέλφους οτι σε σχέση με την εξόφληση λογαριασμών έργων που υπάγονται στο πρόγραμμα 'ΘΗΣΕΑΣ': α) Έχουν προωθηθεί προς πληρωμή από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην συνέχεια στα κατά τόπους καταστήματα και υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδας, λογαριασμοί που...

Με την από 3-3-2011 απόφαση που αναρτάται παρακάτω, ο Υφυπουργός Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κος Παν. Ρήγας ενέκρινε μεταξύ άλλων χρηματοδότηση για έργα που είναι εντεταγμένα στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ το ποσό των 7.500.000 ευρώ και στο πρόγραμμα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ το ποσό των 15.000.000 ευρώ. ...

                                                                            ***ΙΣΤΟΡΙΚΟ*** ------------------------------------------------------------------ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 08/12/2009 -...

Την 25-01-2011 ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Νόμου σχετικά με την σύσταση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση νόμου (που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την 11-02-2011), αφορά εκτός των άλλων και τις αναθέσεις...

Η σχετική επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πρωτευούσης βρίσκεται εδώ....

Οι θέσεις του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Ρέππα σχετικά με τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο εκτέλεσης έργων που έρχονται το 2011 βρίσκονται εδώ. Οι θέσεις του κ. Κουκουλόπουλου «Δέκα επιλογές για την ανάπτυξη» τις οποίες παρουσίασε μιλώντας απ΄ το βήμα της Βουλής ως ειδικός εισηγητής της...