Ροή ειδήσεων

Βασικές αλλαγές στους υφιστάμενους νόμους (ν.3316/05) περί μελετών και (ν.3669/08) εκτελέσεως Δημοσίων Έργων. Νέο Σχέδιο νόμου για την ίδρυση της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου Παραγωγής Έργων

                                                                            ***ΙΣΤΟΡΙΚΟ***

——————————————————————

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

08/12/2009Επιστολή Ρέππα

Απόψεις φορέων στα πλαίσια της διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο (στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)

—————————————————————-

                                                                   ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

04/08/2010 – Η διαβιβαστική επιστολή  

04/08/2010 – Το αρχικό σχέδιο νόμου για την τροποποίηση στο ν.3316/2005 περί μελετών.

04/08/2010 – Συνοπτικός πίνακας βασικών αλλαγών στο ν.3316/2005 περί μελετών.

04/08/2010 – Το αρχικό σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ν.3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

04/08/2010 – Συνοπτικός πίνακας βασικών αλλαγών του ν.3669/2008 περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

04/08/2010 – Το αρχικό σχέδιο νόμου για την Ίδρυση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου Παραγωγής  Έργων.

04/08/2010 -Συνοπτικός πίνακας βασικών ρυθμίσεων Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Παραγωγής Έργων.

————————————————————————————————————————–

29/12/2010 -  Εισήγηση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δημήτρη Ρέππα στο Υπουργικό Συμβούλιο της 29-12-2010 για Σ.Ν. Δημοσίων Έργων & Μελετών

————————————————————————————————————————–

                                                                   ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

09/02/2011 – Το προς διαβούλευση Σχέδιο Νόμου του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με τίτλο ‘Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων – Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις’

09/02/2011 – Η Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου.

09/02/2011 – Συνέντευξη τύπου του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δ. Ρέππα για το νέο σχέδιο νόμου περί μελετών και εκτέλεσης Δημοσίων Έργων και την ίδρυση της Αρχής Ελέγχου παραγωγής Δημοσίων Έργων

————————————————————————————————————————–

28/06/2010 – 07/07/2010 – 09/09/2010 – Σχετικές ανακοινώσεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

——————————————————–

Οι παρατηρήσεις του κ. Γακίδη για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ.

Οι παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις» του κ. Γακίδη βρίσκονται εδώ.

Οι παρατηρήσεις του κ. Γαλενιανού για τον ν. 3669 βρίσκονται εδώ.

Οι παρατηρήσεις του κ. Γαλενιανού για το σχέδιο νόμου περί της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ελέγχου της Παραγωγής Έργων βρίσκονται εδώ.

——————————————————

14/09/2010 Επιστολή μας προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων με μια πρώτη προσέγγιση των θέσεων μας και των αρχικών παρατηρήσεων μας επί του προτεινόμενου νομοσχεδίου για τα Δημόσια Έργα, κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα

 —————————————————-

23/10/2010 – Έκτακτη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων ΠΕΣΕΔΕ, Αθήνα 23/10/2010. Αρνητικό το κλίμα για τις ρυθμίσεις που προωθεί το ΥΠΟΜΕΔΙ. Οι θέσεις της ΠΕΣΕΔΕ όπως διαμορθώθηκαν κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.

—————————————————-

19-11-2010 – Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ κ. Δ. Ρέππα με θέμα ‘Τραγική κατάσταση στο τομέα των Δημοσίων Έργων- θέσεις της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για τις προωθούμενες ρυθμίσεις’

***Δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς το Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. κ. Δ. Ρέππα***

————————————————–

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

23/10/2010Εισήγηση του Αντιπροέδρου Α΄ της ΠΕΣΕΔΕ κ. Ορέστη Μεσοχωρίτη προς την Έκτακτη Πανελλήνια Διάσκεψη Προεδρείων της ΠΕΣΕΔΕ  της 23/10/2010

– Εισήγηση του Αντιπροέδρου Α’ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Ορέστη Μεσοχωρίτη για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: ‘Εισήγηση επί του ν/σ Θεσμικού Πλαισίου Δημ. Έργων’

– Θέσεις του Αντιπροέδρου Β’ της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Νικόλαου Διάκου για το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων

– Θέσεις του Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Νικόλαου Καλτσά για το νέο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Δημοσίων Έργων

– Θέσεις του μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Αντώνη Ρούλιου επί του ν. 3669/2008

– Θέσεις του μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Ριχάρδου Ποβάσκη α) με τη γενική του τοποθέτηση, β) θέσεις για την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις και γ) θέσεις για την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων

31/08/2010 – Επιστολή του μέλους της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Κ. Πανταζή με θέμα: ‘Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου 3669/2008’

24/09/2010 – Επιστολή των Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δ.Μακεδονίας, Γρεβενών, Καστοριάς & Φλώρινας με θέμα: ‘Παρατηρήσεις στις προτεινόμενες αλλαγές στο νόμο περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων’

21/09/2010 – Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Πατρών με θέμα: ‘Θέσεις του Συλλόγου για το Ν/Σ για τα Δημόσια Έργα’

27/09/2010 – Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: ‘Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής Δημοσίων Έργων’

23/09/2010 – Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Έβρου με συνημμένες τις απόψεις του Συνδέσμου

18/10/2010 – Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας με θέμα: ‘Περί του Σχεδίου Νόμου «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Εργων Ν. 3669 / 2008 και άλλες διατάξεις»

25/10/2010 – Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Σερρών με θέμα: ‘Προτάσεις για το νέο σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων’

25/10/2010 – Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Τρικάλων με θέμα: ‘Θέσεις Σ.Ε.Δ.Ε. Τρικάλων σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος ανάθεσης Δημοσίων Έργων’

23-10-2010Επιστολή του ΣΕΔΕ Κορίνθου όπως κατατέθηκε στο Προεδρείο της Έκτακτης Συνδιάσκεψης Προεδρείων Συνδέσμων στην Αθήνα

 

22/10/2010 – Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων με θέμα: ‘Θέσεις της ολομέλειας του Περιφερειακού τμήματος Χανίων για το νέο Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων Έργων’

16/12/2010 – Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Καβάλας προς τους φορείς της Περιφέρειας με θέμα: ‘Τραγική η κατάσταση στον τομέα των Δημ. Έργων’

28/02/2011Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου με θέμα: ‘ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τ ΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩ Ν: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου που προωθεί το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.’

28/02/2011Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Χανίων με θέμα: ‘Θέσεις του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Χανίων για το νέο προωθούμενο νομοσχέδιο, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του’

——————————————————

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΣΕΔΕ

Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την 945 Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23 Ιανουαρίου 2010

Πρόσκληση για την 956 Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 15 Μαίου 2010

Προσκλήσεις Εκτ. Επιτροπής

Πρόσκληση για την 120η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2010

Πρόσκληση για την 122η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 8 Μαίου 2010

Πρόσκληση για την 124η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 31 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση για την 126η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου 2010

Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τα μέλη της Εκτ. Επιτροπής στις 5 Αυγούστου 2010

Επιστολές προς Συνδέσμους Ε.Δ.Ε.

14/12/2009Επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. με θέμα: Προτάσεις – απόψεις Συνδέσμων για την “Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων” του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

20/09/2010Επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τους Συνδέσμους Ε.Δ.Ε. (υπόψιν Προέδρων) με θέμα: ‘Πρόσκληση Προέδρων Συνδέσμων στην 958η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ”.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ