Κώδικα Tag

Το σχετικό ΦΕΚ (Β' 2601/30-9-2014) που περιέχει την ΠΟΛ 1214/14 του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

πηγή TAXHEAVEN ΣτΕ 2512/2013 Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας Περίληψη Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη: «α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία έχει το φυσικό...

πηγή TAXHEAVENΣτΕ 2512/2013Aπόρριψη αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότηταςΠερίληψηΓια τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη: «α) όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας για τα οποία έχει το φυσικό πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την καταβολή...

Το σχετικό σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης βρίσκεται εδώ....

Το βιβλίο πραγματεύεται τους: - N. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων) - Ν. 3886/2010 (Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων) - Ν. 4013/2011 (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) - Νομολογία κατ' άρθρο Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα...

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό άρθρο βρίσκεται εδώ....