Ροή ειδήσεων

Ο Υφυπ. Περιφ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Π. Ρήγας την 03/03/2011 με την υπ. αρ. 9811/ΔΕ-1322 απόφαση του ενέκρινε την Πρώτη χρηματοδότηση ΠΔΕ μηνός Μαρτίου

Με την από 3-3-2011 απόφαση που αναρτάται παρακάτω, ο Υφυπουργός Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κος Παν. Ρήγας ενέκρινε μεταξύ άλλων χρηματοδότηση για έργα που είναι εντεταγμένα στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ το ποσό των 7.500.000 ευρώ και στο πρόγραμμα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ το ποσό των 15.000.000 ευρώ.

Η απόφαση του κου Υφυπουργού βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ