Υπουργείο Tag

1.Η επιστολή του Υπουργείου με αρ. πρωτ. Δ15/οικ/18461/09-11-2012 βρίσκεται εδώ 1.α.Υποβολή προτάσεων μας  για θέματα που αφορούν την τήρηση & λειτουργεία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) βρίσκεται εδώ 2. Η επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Αν. Υπουργό Υποδομών,...

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4146/2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΆ 90/18-4-2013. Με το άρθρο 59 του εν λόγω Νόμου επέρχεται μια σειρά τροποποιήσεων του Ν. 3669/2008, όπως είχε αναγγελθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ. Γ....

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4146/2013 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΆ 90/18-4-2013. Με το άρθρο 59 του εν λόγω Νόμου επέρχεται μια σειρά τροποποιήσεων του Ν. 3669/2008, όπως είχε αναγγελθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το σχετικό ΦΕΚ βρίσκεται εδώ. Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ. Γ. Γαλενιανού σχετικά...

Η σχετική υπουργική απόφαση βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή προς τους Συνδέσμους & Μέλη Δ.Σ. βρίσκεται εδώ Το άρθρο 60 (τροποποίηση των διατάξεων του ν.3669/2008 βρίσκεται εδώ ...