Υπουργείο Tag

Σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ : Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (85ΑΆ 11/4/2012) ο νόμος 4071 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση κλπ» και βρίσκεται εδώ. Η σχετική επιστολή για τις απευθείας αναθέσεις προς τον Υπουργό κ. Μ. Βορίδη βρίσκεται εδώ. Το Δελτίο Τύπου για τις απευθείας αναθέσεις...

Το Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ. Η δήλωση του Προέδρου του ΣΕΔΕ Φθιώτιδας Ν. Καλτσά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με το θέμα είναι η εξής: 'Ως εκπρόσωπος και Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΔΕ Φθιώτιδας καταδικάζω απερίφραστα το περιστατικό που κατήγγειλε ο Δήμαρχος Στυλίδας κος Γκλέτσος,...

  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 82 / Τεύχος Α / 10-04-2012 ο νόμος 4070 / 2012, όπου με τα άρθρα 133,134,135,136,137,141,146 παρ 12 & 186 παρ 1 έως και 6 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα του Ν. 3669 /  2008 (Κώδικας Δημοσίων...

Η Εγκ. 8/2012 έχει αναρτηθεί και μπορεί να βρεθεί από την αναζήτηση εγγράφων στην κατηγορία 'Εγκύκλιος', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'. ***ΣΗΜΕΙΩΣΗ***: Με την Εγκύκλιο 8 επισυνάπτονται και: - Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων - Ο Πίνακας Τιμών Υδραυλικών Έργων - Το σχετικό ΦΕΚ 315Β'...