Αγωγή Tag

    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση της στις 16 Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο που συμμετείχε στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. το εξής σχέδιο...

  Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Ετέθη το ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν οι Σύνδεσμοι-Μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την επαγγελματική διαγωγή και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών τους-εργοληπτών ,προκειμένου να την υποβάλουν κατά τις...

Κατά πόσον η δημοπρατούσα Αρχή μπορεί να επικαλεστεί την παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 3263/2004 και να ακυρώσει το διαγωνισμό λόγω αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου (αλλαγής της μελέτης) μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού; Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Το εδάφιο α'...

  Παρέμβαση του κ. Κλάδου, Προέδρου ΣΕΔΕ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (24-25/11/2007) με θέμα Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Νησιωτικών Πολιτικών. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013   Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς...

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την Εγκύκλιο 33/24-12-2004, προσέγγισε το θέμα της διαφορετικής κοστολόγησης των έργων που εκτελούνται στα νησιά. Η παράγραφος 6 της Εγκυκλίου αυτής καταλήγει: «Συνεπώς η συγκεκριμένη εργασία θα κοστολογείται στο τιμολόγιο Δημοπράτησης με δύο άρθρα, αυτό του ενιαίου τιμολογίου και το άρθρο της...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης 1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984, «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης   1.       Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Προϊσταμένη Αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της...

  απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 45 του άρθρου 16 του Ν. 1418/1984 (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001), «Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση...