Ροή ειδήσεων

ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την Εγκύκλιο 33/24-12-2004, προσέγγισε το θέμα της διαφορετικής κοστολόγησης των έργων που εκτελούνται στα νησιά. Η παράγραφος 6 της Εγκυκλίου αυτής καταλήγει: «Συνεπώς η συγκεκριμένη εργασία θα κοστολογείται στο τιμολόγιο Δημοπράτησης με δύο άρθρα, αυτό του ενιαίου τιμολογίου και το άρθρο της πρόσθετης αποζημίωσης λόγω των (πλήρως αιτιολογημένων) ειδικών συνθηκών. Τα άρθρα πρόσθετης αποζημίωσης λόγω ειδικών συνθηκών θα εγκρίνονται με απόφαση της οικείας Προϊσταμένης Αρχής η οποία θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δ17 της Γ.Γ.Δ.Ε.».

Ποιές είναι κατά το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι ειδικές συνθήκες που δεν μπορούσε να προβλέψει στο ενιαίο τιμολόγιο; Είναι οι θαλάσσιες μεταφορές υλικών, μονοπωλιακές καταστάσεις που σε ορισμένες περιοχές διαμορφώνουν τιμές υλικών που επιβαρύνουν δυσανάλογα τις τιμές των αντίστοιχων εργασιών, μεταφορές των υλικών σε δύσβατα σημεία.

Είναι φανερό πως στα νησιά παρατηρούνται όλες οι ειδικές συνθήκες. Σίγουρα υπάρχουν θαλάσσιες μεταφορές, συχνά μονοπωλιακές καταστάσεις, και σχεδόν πάντα δύσβατο και κακοσυντηρημένο οδικό δίκτυο. Ας προσθέσουμε ότι όλα τα έργα γίνονται μέσα σε οικισμούς που στην πλειονότητά τους είναι παραδοσιακοί, γεγονός που προσθέτει μια ακόμη δυσκολία στην κατασκευή τους, ότι οι λατομικές περιοχές, αν στη στεριανή Ελλάδα βρίσκονται δύσκολα, στη νησιωτική Ελλάδα είναι ακόμη πιο σπάνιες, όσο για χώρους εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφών, εκεί είναι που όλα γίνονται ακόμη δυσκολότερα…

Μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί ότι η εφαρμογή της Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συναντά πολλές δυσκολίες. Η σύνταξη πρόσθετων τιμών για τις ειδικές αυτές συνθήκες που προβλέπει δεν γίνεται από τις Προϊσταμένες Αρχές των νησιών. Επιβάλλεται, λοιπόν, η Εγκύκλιος να αντικατασταθεί από μια Νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε ο προαιρετικός της χαρακτήρας να αποκτήσει υποχρεωτική εφαρμογή και να εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς των έργων αυτές οι πρόσθετες αποζημιώσεις.

Στον τομέα αυτό η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να βοηθήσει προτείνοντας οι τιμές αυτές να καθοριστούν από μια ομάδα εργασίας των κατά τόπους Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η αντικειμενικότητα των άρθρων. Το θέμα όμως είναι αν το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. είναι έτοιμο να αποδεχθεί το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εργασίας.

Αυτό που εισπράττει η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. από τους κατά τόπους Συνδέσμους – μέλη της, είναι μια μεγάλη απογοήτευση τόσο από την έλλειψη πιστώσεων για την εκτέλεση έργων στα νησιά, όσο και από τις απαράδεκτα χαμηλές τιμές δημοπράτησης, ακόμη και κάτω του κόστους για σημαντικές εργασίες.

Το εγχείρημα της Εγνατία Α.Ε. για συνολική αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών έργων στις Κυκλάδες, λόγω καταστροφών, είχε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα με τις αναθέσεις που έγιναν και δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη διέξοδο. Τα νησιωτικά έργα πρέπει να εκτελούνται από καλά στελεχωμένες ντόπιες υπηρεσίες και να υφίστανται τον πολύ αυστηρό έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.

Δεν είναι δυνατόν να δημοπρατούνται έργα με τιμές που δεν «βγαίνουν» και ταυτόχρονα να επιζητούμε και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους. Χρειάζεται συστηματική, υπεύθυνη προσέγγιση όλων όσοι έχουν συμμετοχή στην παραγωγή των έργων για να φτάσουμε στο σωστό αποτέλεσμα.

Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., σε πρώτη φάση, θεωρεί πως η αποδοχή της δημιουργίας κατηγορίας έργων ΟΔΟ (έργα με προϋπολογισμό έως 2 εκατ. ευρώ που γίνονται εντός πόλεων), κάτι που έχει ζητηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. από τη Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώσεων, πρέπει να αφορά το σύνολο των κάθε κατηγορίας έργων (ΟΔΟ, ΥΔΡ, ΟΙΚ) που εκτελούνται στα νησιά, σύμφωνα και με συνταγματική επιταγή.

ΣΆ αυτήν την προσπάθεια ελπίζουμε στη συμπαράσταση του Υπουργού Αιγαίου, πιστεύοντας πως αυτός πρώτος απΆ όλους ενδιαφέρεται για την αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων Δημοσίων Έργων στην περιοχή του Αιγαίου.

Όλα τα παραπάνω αναπτύχθηκαν στη συνάντηση του Υπουργού Αιγαίου κ. Αριστοτέλη Παυλίδη με τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Γρηγόρη Γρηγορόπουλο και τους προέδρους των Συνδέσμων Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου και Χίου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στις 2-8-2007.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ