Δικών Tag

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Πηγη: TAXHEAVEN ¶ρειος Πάγος 350/2014Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή ν' αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά εάν μεν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου του παρέχει το δικαίωμα να θεωρήσει τη...

Πηγη: TAXHEAVEN ¶ρειος Πάγος 350/2014 Η βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιφέρει αυτοδικαίως τη λύση της συμβάσεως, ούτε υποχρεώνει τον εργαζόμενο να την αποδεχθεί ή ν' αποχωρήσει από την υπηρεσία του, αλλά εάν μεν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου του παρέχει το δικαίωμα να...

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ....

...σωρείας έργων με το αδιαφανές σύστημα της Μελέτης-Κατασκευής ως δήθεν ειδικά, καθώς και με αναιτιολόγητη προσθήκη Ειδικών Όρων-Κοινή απαίτηση ακύρωσης των υπ'όψη διαγωνισμών' Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται εδώ. Το σχετικό εξώδικο βρίσκεται εδώ....