Αγωγή Tag

Το Υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), για τις 'αναγκαίες παρεμβάσεις στην παραγωγή δημόσιων έργων', προς τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ, κο Χρυσοχοϊδη, θα βρείτε εδώ....

Τα Ασφαλιστικά μέτρα που κατατέθηκαν βρίσκονται εδώ.Η Αγωγή που κατατέθηκε βρίσκεται εδώ....

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

                                                                            ***ΙΣΤΟΡΙΚΟ*** ------------------------------------------------------------------ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 08/12/2009 -...

Την 25-01-2011 ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Νόμου σχετικά με την σύσταση ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Επειδή η συγκεκριμένη πρόταση νόμου (που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως την 11-02-2011), αφορά εκτός των άλλων και τις αναθέσεις...