Υποβολή Tag

Στις 3/8/2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. τμήματος Β. Αιγαίου συνάντηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου Δημήτρη Μάντζαρη και του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Γρηγόρη Γρηγορόπουλου, παρουσία των συναδέλφων Κων/νος Δελιογλάνης, Σαράντης Προκοπίου μέλος της Δ,Ε. του Τμήματος και ο συνάδελφος Αντώνης Γλεζέλης μέλος της...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης 1.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984, «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994...

Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Αν. Γακίδης   1.       Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Προϊσταμένη Αρχή. 2. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της...

Σε διαγωνισμό που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 09/1985 («ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου»), επιτρέπεται επιμέρους τιμές άρθρων του Τιμολογίου, είτε αναλυτικές είτε κατ’ αποκοπή, να είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Τιμολογί απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αν. Γακίδης   Με...

  Ο ΣΕΔΕ Νομού Φθιώτιδας με έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 93, της 12-6-2007), προς την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαμίας, που υπογράφουν ο πρόεδρός της Νικόλαος Καλτσάς και ο Γεν. Γραμματέας Νικόλαος Παπαϊωάννου, εξηγεί ότι ο λόγος αποχής των εργοληπτών από δημοπρασίες είναι η αδυναμία τους...

  ΠΡΟΣ: τους Συνδέσμους Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 1) Δωδεκανήσου                         2) Ζακύνθου 3) Κέρκυρας                                           4) Κεφαλληνίας                           5) Λευκάδας-Πρεβέζης                  6) Κυκλάδες 7) Λέσβου 8) Χίου 9) Περιφέρεια Κρήτης  (Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά)             Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Στη διάρκεια...