Ασφαλιστικά Tag

Αναστολή διοικητικών πράξεων - Ασφαλιστικά μέτρα - Δημόσια έργα - Ενέργειες αναθέτουσας αρχής - Συμβάσεις δημόσιων έργων - Σύναψη - Δημόσιος διαγωνισμός -. Η αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.2522/1997 δεν μπορεί να ματαιωθεί ή να καταστεί αλυσιτελής από...

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι   Συμμετοχή στο διήμερο κατάληψης των Γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σ’ ολη τη χώρα (στις 22 & 23 Οκτώβρη) σημαίνει:   1.       Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα Διοίκησης του Ε.Τ.Α.Α. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει συνδικαλιστικά το...

Επιστολή της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Πρόεδρο της Εποπτεύουσας Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. με θέμα:Εκπρόθεσμη κοινοποίηση προς το ΤΣΜΕΔΕ της Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις Ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών Διπλωματούχων Την σχετική επσιτολή μπορείτε να την ανεβάσετε πατώντας εδώ...