Ροή ειδήσεων

Κατάληψη των γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σ’ όλη τη χώρα 22 & 23 Οκτώβρη Έντεκα συν ένας λόγοι για να συμμετέχετε.

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι
 
Συμμετοχή στο διήμερο κατάληψης των Γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σ’ ολη τη χώρα (στις 22 & 23 Οκτώβρη) σημαίνει:
 
1.       Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα Διοίκησης του Ε.Τ.Α.Α. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει συνδικαλιστικά το 70% των ατομικών & προσωπικών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της χώρας και μετέχει στο Δ.Σ. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ίδρυσή του το 1932 μέχρι χθες. Δεν μπορεί να αποκλείεται ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και να “προάγεται” σε θέση τακτικού μέλους στην Διοικούσα Επιτροπή των Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. ο πραταθείς ως αναπληρωματικός από άλλη Εργοληπτική Οργάνωση, επειδή αυτό επέβαλε η ‘λογική” του κυβερνητικού ελέγχου στην Επιτροπή.
 Κατά της παράνομης απόφασης της Υπουργού προχωράμε σε ένδικα μέσα μαζί με το   ΤΕΕ επιδιώκοντας την ακύρωσής της.
2.       Προάσπιση των αποθεματικών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέσα στη λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α.  
Λ έ μ ε ό χ ι στην όποια προσπάθεια σφετερισμού των Ασφαλιστικών Κεφαλαίων των Ελλήνων Μηχανικών από οπουδήποτε.
3.       Προάσπιση των αποθεματικών του Ταμείου Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.) μέσα στη λειτουργία του Κλάδου Πρόνοιας του Ε.Τ.Α.Α. Λ έ μ ε ό χ ι σε οποιαδήποτε προσπάθεια σφετερισμού των αποθεματικών του Ταμείου Πρόνοιας των Ελλήνων Εργοληπτών από οποιονδήποτε.
4.       Επιδιώκουμε την άμεση σύνταξη του Κανονισμού λειτουργίας του Κλάδου Ειδικών Παροχών που θεσπίστηκε με τον Ν. 3518/2006 με προτεραιότητα την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων.
5.       Την παροχή αρμοδιοτήτων στις Εποπτεύουσες Επιτροπές των Περιφερειακών Γραφείων ώστε να λειτουργούν σωστότερα και αποτελεσματικότερα τόσο στο θέμα των Εγγυητικών Επιστολών όσο και στα θέματα του Κλάδου Υγείας.
6.       Την σταθερή συμμετοχή στην Εποπτεύουσα Επιτροπή εκπροσώπου του Συνδέσμου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ή την εναλλάξ ετήσια συμμετοχή του με τον εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. όπου υπάρχουν και λειτουργούν θεσμοθετημένα τα τμήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπος των Εργοληπτών θα πρέπει να εκπροσωπεί Συνδικαλιστικό Εργοληπτικό φορέα της περιοχής και όχι τον εαυτό του. 
7.       Την άμεση ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων σε προσωπικό των Περιφερειακών Γραφείων για την καλύτερη λειτουργία τους.
8.       Να ισχύσει άμεσα η τριμερής χρηματοδότηση (με κρατική συμμετοχή) τόσο στην Κύρια Σύνταξη όσο και η Ειδική Προσαύξηση.
9.       Τη ομογενοποιήση των παλαιών και νέων ασφαλισμένων στο επίπεδο των εισφορών και στο επίπεδο συντάξιμων Παροχών.
10.   Το πάγωμα τον εισφορών.
11.   Την ανασύνταξη του κανονισμού Λειτουργίας του κλάδου Υγείας με στόχο την πλήρη κάλυψη των Ιατροφαρμακευτικών και νοσηλευτικών αναγκών ασφαλισμένων.
 
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  π ά ρ τ ε  τ η ν   υ π ό θ ε σ η  σ τ α χ έ ρ ι α  σ α ς .
 
Παλιοί και νέοι Μηχανικοί ας ενωθούμε στον αγώνα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων μας. Το ασφαλιστικό αφορά την ποιότητα ζωής όλων μας. Δεν το εκχωρούμε στους goldenboys των πολυεθνικών. 
 
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος                        Βασίλης Κ. Βλάχος
 
 
Πρόεδρος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.                     Γενικός Γραμματέας Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ