Ασφαλιστικά Tag

Η απόφαση απόρριψης των ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΠΕΣΕΔΕ που είχαν ασκήσει οι Σύνδεσμοι Πρωτεύουσας, Χαλκιδικής, Λακωνίας και Βοιωτίας βρίσκεται εδώ....

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.Κρίνεται ότι ο ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ αποτελεί επαγγελματική οργάνωση του Ν. 1712/1987.Την 24063/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης θα βρείτε εδώ...

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....