Ροή ειδήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 1531 ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΠΕΔΕ: ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΠΕΔΕ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΔΕ (ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν.2084/1992)

Η σχετική απόφαση του ΕΤΑΑ ΤΠΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ