Κοινοποίηση Tag

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Κέρκυρας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Δωδεκανήσου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ξάνθης προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η Κοινοποίηση και το κοινό έγγραφο των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Νομών Έβρου, Ξάνθης Καβάλας και Δράμας βρίσκεται εδώ. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αν. Μακεδονίας - Θράκης με θέμα 'Παροχή Οδηγιών' βρίσκεται εδώ.  ...

Η επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. και η αναφορά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται εδώ....

Ασφαλιστικά μέτρα - Η παράλειψη κοινοποίησης της προσφυγής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής, διότι τούτο δεν προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997. Αντίθετα σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσεται με δικαστική πράξη, η παράλειψη κοινοποίησης συνεπάγεται...