Κοινοποίηση Tag

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....