Ροή ειδήσεων

Κοινό έγγραφο των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Νομών Έβρου, Ξάνθης Καβάλας και Δράμας προς τη Γ.Γ. Περ. Αν. Μακ. & Θρ. με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Γρ. Πρωθυπουργού και Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Η Κοινοποίηση και το κοινό έγγραφο των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Νομών Έβρου, Ξάνθης Καβάλας και Δράμας βρίσκεται εδώ.

Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αν. Μακεδονίας – Θράκης με θέμα ‘Παροχή Οδηγιών’ βρίσκεται εδώ.

 

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ