Ροή ειδήσεων

Ασφαλιστικά μέτρα – Η παράλειψη κοινοποίησης της προσφυγής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής, διότι τούτο δεν προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997. Αντίθετα σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτ

Ασφαλιστικά μέτρα – Η παράλειψη κοινοποίησης της προσφυγής δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής, διότι τούτο δεν προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2522/1997. Αντίθετα σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσεται με δικαστική πράξη, η παράλειψη κοινοποίησης συνεπάγεται το απαράδεκτο της αίτησης.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ