Χρέωση Tag

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ....

     Όλο και συχνότερα τελευταία παρουσιάζονται περιπτώσεις που Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται , κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. κλπ) , να θεωρήσουν εντάλματα για την πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών δημοσίων έργων.      Το πρόβλημα ξεκινάει από την αμφισβήτηση του...

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

  Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο απαλλαγής των συναδέλφων που κατείχαν μηχανήματα έργων πριν την 01.01.1993 από την υποχρέωση καταβολής τελών παλαιότερων ετών. Για να διαβάσετε το έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ πατήστε εδώ  ...

    Ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον βιώνουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων   Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζουν πλέον οι χιλιάδες μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα και που αναλαμβάνουν τα έργα συμμετέχοντας σε δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, καθώς έχει δημιουργηθεί ένα...