Uncategorized

Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδας -. Αν η αρτιότητα του έργου επιβάλλει την εκτέλεση νέων εργασιών, δηλαδή μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση, κανονίζεται γι’ αυτές αντίστοιχη τιμή μονάδος. Για νέες εργασίες που είναι παρόμοιες ή ανάλογες με τις περιλαμβανόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, οι νέες...

΄Οταν ο φορέας κατασκευής του δημοσίου έργου επιφέρει σ' αυτό τροποποιήσεις, αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, για τις οποίες συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οι αιτιάσεις του αναδόχου που αφορούν το περιεχόμενο του εν λόγω συγκριτικού...

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση από τον ανάδοχο ότι με την...

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον Σ.Π. και κινήσει κατΆ...

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν...

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα και την τιμή μονάδας τους καθώς και αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , εφόσον οι εν λόγω εργασίες δεν...

(null)...