Uncategorized

Κάθε συγκριτικός Πίνακας είναι αυτοτελής. Αν δεν αμφισβητηθεί το περιεχόμενό του ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθίσταται οριστικός . Δεν μπορεί συγκριτικός πίνακας που κατέστη οριστικός λόγω μη άσκησης κατΆ αυτού ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) να αμφισβητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο π.χ. με την αφορμή κατάρτισης...

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχος που εκτέλεσε...

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης...

Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδας -. Αν η αρτιότητα του έργου επιβάλλει την εκτέλεση νέων εργασιών, δηλαδή μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση, κανονίζεται γι’ αυτές αντίστοιχη τιμή μονάδος. Για νέες εργασίες που είναι παρόμοιες ή ανάλογες με τις περιλαμβανόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, οι νέες...

΄Οταν ο φορέας κατασκευής του δημοσίου έργου επιφέρει σ' αυτό τροποποιήσεις, αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, για τις οποίες συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οι αιτιάσεις του αναδόχου που αφορούν το περιεχόμενο του εν λόγω συγκριτικού...

Νόμιμη η αξίωση του αναδόχου για πληρωμή εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας , εφόσον αποδεικνύεται ότι για την εκτέλεσή τους υπήρχε έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας κι δεν ήταν δυνατή η εκ των προτέρων διαπίστωση από τον ανάδοχο ότι με την...

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον Σ.Π. και κινήσει κατΆ...

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν...

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα και την τιμή μονάδας τους καθώς και αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , εφόσον οι εν λόγω εργασίες δεν...