Ροή ειδήσεων

Απόφαση αριθμ. Α.1098 (ΦΕΚ Β’ 3940/25.7.2022) του Διοικητή της ΑΑΔΕ με τίτλο: Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και λοιπές λειτουργίες για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (‘ΦΗΜ’) και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από ΦΗΜ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ