Uncategorized

Όταν παρίσταται ανάγκη αυξήσεως των ποσοτήτων των εργασιών ή επιβάλλεται η εκτέλεση νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικός πίνακας ή και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών. Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν...

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα και την τιμή μονάδας τους καθώς και αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , εφόσον οι εν λόγω εργασίες δεν...

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, εφόσον το επιβάλλει η αρτιότητα του έργου, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της αξίας της αντίστοιχης προς τη συμβατικώς προβλεπόμενη εργασία ή ομάδα (ομοειδών) εργασιών και αμείβεται βάσει των συμβατικών...

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ αλλά και τα...

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ' αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8...

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτείται , και πρωτόκολλο που κανονίζει...

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ....

Για την πληρωμή του αναδόχου για εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας (βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού) , πρέπει να διευκρινίζεται πάντοτε αν αυτές εκτελέσθηκαν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ή προφορική εντολή (σε περίπτωση επειγουσών περιπτώσεων) που...