Uncategorized

Καθένας από τους καταρτιζόμενους, κατά τη διάρκεια δημοσίου έργου, συγκριτικούς πίνακες, αποβλέπων στην έγκριση συγκεκριμένου είδους, ποσότητας και αξίας εργασιών, είναι αυτοτελής σε σχέση με τους λοιπούς. Συνεπώς, ρυθμίσεις που έγιναν με έναν πίνακα δεν δεσμέυουν τη διοικητική αρχή κατά την κατάρτιση μεταγενέστερων πινάκων, που...

Έργο Ο.Ε.Κ. - Σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) στα οποία περιελήφθησαν και βελτιωτικές εργασίες της ανωδομής του κτιρίου του βρεφονηπιακού σταθμού -. Η Προϊσταμένη Αρχή τις περικόπτει διότι δεν είχε προηγηθεί έγκριση αυτών. Κρίση ότι νομίμως περικόπηκαν γιατί,...

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο ποσότητες εργασιών που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη, καθώς και ποσότητες εργασιών που έχουν περιληφθεί σε εγκριθέντα συγκριτικό πίνακα. Σε περίπτωση εκτέλεσης συμβατικών εργασιών σε ποσότητες επί πλέον των συμβατικών ή συντέλεσης νέων εργασιών , στοιχείο νομιμότητας του λογαριασμού...

Κάθε συγκριτικός Πίνακας είναι αυτοτελής. Αν δεν αμφισβητηθεί το περιεχόμενό του ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθίσταται οριστικός . Δεν μπορεί συγκριτικός πίνακας που κατέστη οριστικός λόγω μη άσκησης κατΆ αυτού ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) να αμφισβητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο π.χ. με την αφορμή κατάρτισης...

Δημόσιο έργο διεπόμενο από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 . Αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του αρχικού προϋπολογισμού του έργου , είναι απαγορευμένη από το νόμο , και ως εκ τούτου , άκυρη . Ο ανάδοχος που εκτέλεσε...

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης...

Νέες εργασίες - Κανονισμός τιμών μονάδας -. Αν η αρτιότητα του έργου επιβάλλει την εκτέλεση νέων εργασιών, δηλαδή μη προβλεπόμενων από τη σύμβαση, κανονίζεται γι’ αυτές αντίστοιχη τιμή μονάδος. Για νέες εργασίες που είναι παρόμοιες ή ανάλογες με τις περιλαμβανόμενες στο συμβατικό τιμολόγιο, οι νέες...

(null)...