ΤΣΜΕΔΕ Tag

                                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ   Δυναμικές κινητοποιήσεις του κλάδου για το Ασφαλιστικό και το Φορολογικό αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), που συνεδρίασε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 2008....

    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση της στις 16 Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο που συμμετείχε στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. το εξής σχέδιο...

  Αρ. Πρωτ. 689                Θεσσαλονίκη 05-11-2007                                                 Προς                                        τον Πρόεδρο και το                                        Διοικητικό  Συμβούλιο                                           του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.                                                                                Κοιν.: Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Θέμα: Ανάκληση Απόφασης για την Σύσταση Εποπτεύουσας Επιτροπής Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Νομού Κιλκίς     Πληροφορηθήκαμε ότι ορίσατε ως μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Εποπτεύουσας Επιτροπής...

Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 3518/06 (Α '272/21-12-06) δίνονται από τον Αντιπρό-εδρο του Ν.Σ.Κ. κ. Θ. Ρεντζεπέρη με επιστολή που εστάλει στις 31/07/2007 στον υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Ξανθόπουλο.  ...

Αρ.Πρωτ 1471 Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007   102η  Συνεδρίαση της E.E. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007   Πρόσκληση προς τα Μέλη της Εκτελεστικης επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  102η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., στις 11 Οκτωβρίου...

  Διαβάστε εδώ την επιστολή που έστειλε ο Σύνδεσμος Αγρινίου στον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα 'Εποπτεύουσα Επιτροπή γραφείου ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου' ...

  Με το άρθρο 6 του Ν. 3559/2007 (ΦΕΚ 102Α΄/14-5-2007) τροποποιήθηκε η παρ. 6 του άρθρου 4 Ν. 3263/2004 , ώστε στο εξής στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς θα πρέπει να αναγράφεται η υπόσχεση του εκδότη της εγγυητικής επιστολής (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή Τράπεζας) ότι θα...