Νομικά Νέα

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ....

Η υπ' αριθ. 4/2014 Διατύπωση γνώμης της ΕΑΑΔΗΣΥ επί προσθήκης - τροπολογίας που προτείνεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (Υ.ΜΕ.ΔΙ.) στο σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ “Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας”, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 27/3/2014 εδώΤο με...

Απόσπασμα του Ν4233/2014, άρθρα 23-26 που αφορούν το ΤΕΕ, το ΓΕΜΗ και τα Δημόσια Έργα, θα βρείτε εδώΤο Ν4233/2014, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ θα βρείτε εδώ...

Το Δελτίο Τύπου του ΥΔΜΗΔ, με τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου θα βρείτε εδώ...