Νομικά Νέα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ο νόμος 4621/2019 (ΦΕΚ 128Α/31-7-2019) στον οποίο περιλαμβάνονται η μείωση στον ΕΝΦΙΑ και οι βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.Μπορείτε να διαβάσετε τον Ν. 4621/2019, πατώντας εδώ....

Βοήθημα για τον Ν.4412/2016 και το ΠΔ 71/2019, με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της ΠΕΣΕΔΕΜπορείτε να διαβάσετε το παραπάνω βοήθημα, πατώντας εδώ....

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Δελτίο Τύπου με θέμα "Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων ν.4178"Το δελτίο τύπου θα το διαβάσετε εδώ....

Τροποποίηση Της Υπ' Αριθ. 45231/20-04-2017(Β' 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης "ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α' 240) - ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 Την Τροποποίηση θα την διαβάσετε εδώ...

Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με θέμα: ΤΕΕ: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των οφειλών μηχανικών στον ΕΦΚΑ – Δηλώσεις Γιώργου Στασινού.Το Δελτίο Τύπου θα το διαβάσετε εδώ...

Την ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την: "Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του βιβλίου I του ν.4412/2016" θα την διαβάσετε εδώ.Το σχετικο έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: “Ενημέρωση για τη δημοσίευση ν. 4491/2017 (Α' 152) - τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016” θα το διαβάσετε εδώ....