Ροή ειδήσεων

Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5, 6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’ 2007-2013 – Απόφαση του Γεν. Γραμ. Χωροταξίας & Αστικού Περ/ντος ΥΠΕΚΑ

Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ